Üdvözöl a Tanárakadémia.hu
   
Magunkról

· Céljaink
· Alapszabályunk
· Pro Educanda Iuventute díjasok
· Tantárgyi kollégiumaink
· Jelentkezési Lap

· Projectjeink:
·· Olvasási project
·· Személyiségfejlesztő
·· Módszertani project

· Hír archívum

· Linkajánló

Menü
· Főoldal
· Belépés
· Keresés

Linkajánló


English VersionTámogatóinkMegújult a Játék... sorozat

A megújult sorozatban hangsúlyeltolódás van a "célcsoportok" vezető tüneteinek megfelelően, ugyanis két nagy SNI-csoportot különítettünk el: - enyhe (integrált és szegregált tanítására alkalmas kötetek); - normál intelligenciaszintű SNI tanulók integrált tanítását/fejlesztését támogató kötetek. Az új változatok kiemelten odafigyelnek az egyéb pszichés fejlődési és autizmus spektrum zavarból következő speciális tanulási képességekre; a normális intelligenciaszint mellett a szórt intelligenciaprofilból adódó tanítási, fejlesztési szükségletekre is...A megújult sorozat célja "eszközt" biztosítani tanulóink számára a hatékony tanuláshoz, ismeretszerzéshez; az önkifejezéshez, gondolatközléshez és az igényes szabadidős tevékenységhez. Világos különbséget tenni a tanítás folyamata és a már kiépített ismeretek használata között, valamint az olvasás, írás képességének kialakítása és a kialakult képesség működtetése között. A tananyag feldolgozásakor a céltudatosan beépített elméleti alap és módszertani tudás mellett a tananyag spirális elrendezése, a tanórák mozaikszerű felépítése, a tanórai differenciálás, az eltérő haladási ütem figyelembevétele szintén meghatározói az egyes köteteknek.

Több a differenciálási lehetőség, a tanulók erősségeire építő feladatok száma is megnövekedett. Cél a tanulóinkat tanító pedagógusok számára segítséget nyújtani a hatékony tanóraszervezéshez és a sikeres integráció megvalósításához.

A tankönyvek képanyaga egyáltalán nem szokványos. Gyakran szinte minimalista. Csak egy seprű vagy egy varázspálca illusztrálja az olvasottakat. Tudatosan alakítottuk így az oldalakat, mert az ilyen típusú illusztrációk az olvasóvá válás folyamatát segítik. Felkeltik, de nem elégítik ki a gyerekek érdeklődését, bővebb információhoz az olvasás segítségével juthatnak. Ezek a rajzok a belső képi világ kiépülését, megerősítését segítik. A lehető legkevesebb érzelmet sugározó rajz kerül a könyvekbe. A gyerekek így olyan csúnyának, szépnek, gonosznak, jónak képzelik el a szereplőket, ami az ő lelkükből következik.

A tananyag spirális építkezésével, a ráismerés lehetőségének kibontakoztatásával, olyan biztonságos légkört teremt, amiben az absztrakt gondolkodás is tud fejlődni.

Első lépés mindig a ráismerés, aztán következik a rögzítés, majd az automatizálás és végül az ismétlés. Ezt követően már egy magasabb szinten, további információkkal kiegészítve újra rögzítik az ismeretet azzal, hogy további tudattartalmat kapcsolunk hozzá.

A szerző Hargitai Katalin, aki gyógypedagógus, logopédus, speciális pedagógia szakos tanár, mindvégig hű maradt a Meixner-féle alapelvekhez, s az ennek elméleti bázisát jelentő Ranschburg Pál és Jerome Bruner felfogásához kapcsolódik, azt működteti, és azt gondolja tovább. Az összekapcsolódó kötetek évfolyamokon átívelő feladatrendszere alaposan átgondolt, az olvasási készség kialakulásában meghatározó szerepet betöltő részképességek, mint beszédképesség, tájékozódási képesség, ritmusérzék fejlesztése folyamatosan helyet kap.

Olvasás során a mások által valamilyen jelek segítségével rögzített gondolatot újraéljük, újrateremtjük. Az olvasóvá nevelés során a gyerekek saját erőfeszítésük árán tanulják meg, hogy a szöveg mondatai összefüggenek, jelentést hordoznak, olyan információkat tartalmaznak, amelyek között van lényeges és lényegtelen, hogy a lényeges ismeretekre emlékezni kell, mert nem ismétlődnek újra meg újra. Az olvasmányokban szereplő kérdések a lényeg kiszűrését segítik, ezzel rögzítve a szöveg megértésének mechanizmusát.

A kérdések a helyszínre, a szereplőkre, a történésekre vonatkoznak, nem minősítik a szereplőket, eseményeket - a szerző tiszteletben tartja a mesekutatás ismert eredményeit. Az olvasókönyv szövegválasztása megerősíti azt az elvet, hogy olvasáskor a szövegre, és ne az olvasástechnikára koncentráljunk: "a szöveg nem silányulhat olvasástechnikai gyakorlattá", vallja a szerző. A tanulók fejlettségi szintje szerint ebben az életkorban még a tanultak felelevenítése, rögzítése, differenciálása, automatizálása az analógia alapján a legcélravezetőbb. Az olvasóvá válás kialakulásához az analizáló-szintetizáló készség megfelelő szintre hozásával érhetünk el eredményeket.


 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Hírek
· Írta: centa


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Hírek:
Hasznos oldalak Nyomtatható változat Nyomtatható változat