Üdvözöl a Tanárakadémia.hu
   
Magunkról

· Céljaink
· Alapszabályunk
· Pro Educanda Iuventute díjasok
· Tantárgyi kollégiumaink
· Jelentkezési Lap

· Projectjeink:
·· Olvasási project
·· Személyiségfejlesztő
·· Módszertani project

· Hír archívum

· Linkajánló

Menü
· Főoldal
· Belépés
· Keresés

Linkajánló


English VersionTámogatóinkMagyar Irodalom

Filmek:

"Mint vándor a hófúvásokban" - mondatok a Bánk bánbólTanulmányok:
001_Bibliai motívumok a klasszikus magyar lírában
002_Zrínyi költői nyelvének továbbélő elemei
003_Berzsenyi időszemlélete
004_Petőfi_motívumok születése
005_Arany János bestiáriuma
006_Jellé vált sorsok Dosztojevszkij és Pilinszky műveiben
007_A mindenség szerelme Babits lírájában
008_A személyiség mint térszerkezet József Attila verseiben
009_Elődök és nemzedéktársak tükröződése Illyés Gyula lírájában
010_Témák és variációk Weöres Sándor szimfóniáiban

Bemutatók:
001A_görögök_istenek
001B_görögök_Más istenek
001C_görögök_Ikarosz és a repülés
002A_görögök_trójai mondakör
002B_görögök_Családi viszonyok régen és most
002B_görögök_Szigetről szigetre
003A_görögök_Homérosz
003B_görögök_Odüsszeusz az alvilágban
003C_görögök_hazaszeretet az Odüsszeiában és másutt
004A_görögök_Akhilleusz
004B_görögök_Odüsszeusz kalandjai a laisztrügonokig
004C_görögök_Odüsszeusz útja a szirénektől Ithakáig
005A_görögök_thermopülai sírfelirat
005B_görögök_Akropolisz
005C_görögök_erosz
006A_görögök_görög színház mint épület
006B_görögök_görög színház működése
006C_görögök_Dionüszosz
007A_görögök_a szfinx
007B_görögök_Oidipusz
007C_görögök_Szerencsések és szerencsétlenek a mitológiában
008A_görögök_antigoné
008B_görögök_Szabadság és zsarnokság az Antigonéban
008C_görögök_Antigoné_nők az irodalomban
009A_rómaiak_egy birodalom irodalma
009B_rómaiak_római építészet Augustus korában
009C_rómaiak_Ovidius
010A_biblia_Holt-tengeri tekercsek
010B_biblia_Biblia és a könyvnyomtatás
010C_biblia_Nagy Konstantin Szent Ilona
011A_biblia_a frigyláda
011B_biblia_Dávid király
011C_biblia_Salamon temploma
012A_biblia_Apokrif iratok
012B_biblia_Pál apostol
012C_biblia_Apokalipszis
013A_középkor_Kolostorok és irodalom
013B_középkor_Assisi Szent Ferenc
013C_középkor_Koldusok, zarándokok, jótékonykodók
014A_középkor_Egyetemek és vágánsok
014B_középkor_Harc és költészet
014C_középkor_Zsonglőrök, trubadúrok, minnesängerek
015A_középkor_Dante
015B_középkor_Lucifer Danténál és másoknál
015C_középkor_megtisztulás Danténál és másutt
016A_középkor_Anonymus
016B_középkor_tihanyi apátság
016C_középkor_a Löveni Kódex útja
017A_reneszánsz_ágoston hatása a kálvinizmusra
017B_reneszánsz_Boccaccio sólyma és a vendégség az irodalomban
017C-reneszánsz_a sólyom a valóságban és Boccacciónál
018A_reneszánsz_a Globe színház
018B_reneszánsz_Mindennapi élet Shakespeare korában
018C_reneszánsz_ sokoldalú reneszánsz semélyiségek
019A_reneszánsz_Hamlet és a játékelmélet
019B_reneszánsz_Rómeó és Júlia
019C-reneszánsz_Shakespeare és a káosz-elmélet
020A_reneszánsz_Bibliotheca Corviniana
020B_reneszánsz_Janus Pannonius
020C_reneszánsz_Balassi Bálint
021A-barokk_jezsuita rend
021B-barokk_ tridenti zsinat
021C_barokk_Cervantes
022A_barokk_Pázmány Péter
022B_barokk_Zrínyi Miklós
022C_barokk_Mikes Kelemen
023A_felvilágosodás_ Swift
023B_felvilágosodás_Voltaire és Rousseau
023C_felvilágosodás_faust
024A_klasszicizmus_képzőművészet
024B_klasszicizmus_Moliere
024C_klasszicizmus_Színésznők a színjátszás hőskorában
025A_klasszicizmus_Kultúránk bölcsője Zemplén
025B_klasszicizmus_debreceni kollégium
025C_klasszicizmus_Kufstein a hírhedett börtön
026A_romantika_ Byron
026B_romantika_Puskin
026C_romantika_Liszt Ferenc
027A_romantika_Petőfi és a média
027B_romantika_Jókai és Komárom
027C_romantika_Arany János a titoknok
028A_realizmus_Balzac
028B_realizmus_Stendhal
028C_realizmus_Tolsztoj
029A_modernség_Dekadens költők
029B_modernség_szimbolizmus szimbólum
029C_modernség_szimbolizmus
030A_modernség_Ady és Párizs
030B_modernség_Móricz
030C_modernség_A Nyugat
031A_huszadik század_Expresszionizmus
031B_huszadik század_Freud és a szürrealizmus
031C_huszadik század_Posztmodern
032A_huszadik század_József Attila és a röntgen
032B_huszadik század_ottlik
032C_huszadik század_Örkény
101A_eposz_ barokk eposz a görög epika tükrében
101B_eposz_Zrínyi letműve
101C_eposz_1956 az irodalomban
102A_eposz_műeposz
102B_eposz_A finnek ősi eposza
102C_eposz_A lovagi irodalom görbe tükörben
103A_regény_A regény az eposz helyébe lép
103B_regény_Utópiák és ellenutópiák
103C_regény_A pénz motívuma az irodalomban
104A_regény_Mitológia Az arany emberben
104B_regény_A Vaskapu-szoros
104C_regény_Jókai Balatonja
105A_regény_romantika és realizmus
105B_regény_Romantika és realizmus a Vörös és feketében
105C_regény_A Felvidék Mikszáth korában
106A_regény Ottlik és Velazquez
106B_regény_Ottlik és Thomas Mann
106C_regény_Ottlik és Szent Pál
107A_regény_A regényműfaj nagy alkotói
107B_regény_Elbeszélő, elbeszélésmód
107C_regény_Dragomán és a román diktatúra
108A_regény_felvilágosodás és levélregény műfaj
108B_regény_szentimentalizmus és levélregény műfaj
108C_regény_mai naplóregény Závada
109A_regény_verses regény Arany László
109B_regény_verses regény Puskin
109C_regény_Az álom Puskinnál és általában
110A_regény_Beszédaktus jelenség regényekben
110B_novella_beszédaktus Mikszáthnál
110C_novella_illúzió Mikszáthnál és mai moziversekben
111A_novella_barbárság Móricznál és általában
111B_novella_a bűn Móricznál és általában
111C_novella_a bűn oka Móricznál és általában
112A_levélműfaj_Mikes
112B_vallomás_Rákóczi
112C_novella_túszdráma Csiki Lászkó novellájában és általában
113A_dráma_Moliere
113B_dráma_Néhány Moliere-dráma
113C_dráma_Csehov
114A_komedia_arisztophanesz.ppt
114B_komedia_mrbean.ppt
114C_komedia_chaplin.ppt
115A_tragedia_antigone.ppt
115B_tragedia_hamlet.ppt
115C_tragedia_oidipusz.ppt
116A_tragedia_katona.ppt
116B_tragedia_bankban_opera.ppt
116C_tragedia_bankban_drama.ppt
117A_dráma_A magyar színjátszás kezdetei
117B_dráma_Bánk bán történelmi háttere
117C_dráma_bánkéhoz hasonló merényletek
118A_dráma_téeszesítés A Senák hátterében
118B_dráma_A ló motívuma A Senákban és másutt
118C_drama_tragarsag_a_senakban.ppt
119A_dramaikoltemeny_vorosmarty.ppt
119BA_dramaikoltemeny_csongorestunde.ppt
119B_dramaikoltemeny_csongorestunde.ppt
119C_dramaikoltemeny_ejmonologja_vilagvege.ppt
120A_dramaikoltemeny_madach.ppt
120B_dramaikoltemeny_embertragediaja.ppt
120C_dramaikoltemeny_madach_es_a_faust.ppt
121A_lira_epigrammak.ppt
121B_lira_kolcsey_es_a_huszt.ppt
121C_lira_epigramma_es_haiku.ppt
122A_lira_elegiak.ppt
122B_lira_szuretmotivum_es_elegia.ppt
122C_lira_haboruellenes_versek.ppt
123A_lira_odak.ppt
123B_lira_berzsenyi_odai.ppt
123C_lira_kovacs_andras_ferenc.ppt
124A_lira_himnuszok.ppt
124B_lira_nemzeti_himnuszok.ppt
124C_lira_planctusok_es_pietak.ppt
125A_lira_tajversek.ppt
125B_lira_eltevedt_lovas.ppt
125C_lira_jozsef_attila_tajkolteszete.ppt
126A_lira_ars_poeticak.ppt
126B_lira_arany_janos_ars_poeticaja.ppt
126C_lira_karinthy_ars_poeticaja.ppt
127A_lira_dal.ppt
127B_lira_nepdal.ppt
127C_lira_nepdal_es_erotika.ppt
128A_lira_lirai_en.ppt
128B_lira_dramai_monolog.ppt
128C_lira_petofi_az_orult.ppt
129A_lira_rapszodia.ppt
129B_lira_gondolatok_a_konyvtarban.ppt
129C_lira_egy_gondolat_bant_engemet.ppt
130A_lira_kepversek.ppt
130B_lira_petocz_andras.ppt
130C_lira_vizualis_kolteszet.ppt
131A_ballada_ballada.ppt
131B_ballada_nagykorosi_balladak.ppt
131C_ballada_agnes_asszony.ppt
132A_parodia_a_helyseg_kalapacsa.ppt
132B_parodia_igy_irtok_ti.ppt
132C_mufajok_osszefoglalas.ppt
133_a_rozsa_neve.ppt
134_bulgakov.ppt
135_bulgakov_wajda-film_irodalom.pptx
251_nepkolteszet.pptx
252_idomertekes.pptx
253_odusszeusz_utolso_utja.ppt
254_jozsef_tortenete.ppt
255_egy_katonaenek.pptx
256_reformkor.ppt
257_szuz_maria_az_irodalombann.pptx
258_babits.ppt
259_kosztolanyi.ppt
260_radnoti.ppt
261_egzisztencializmus.ppt
262_abszurd_drama.ppt

 
Kapcsolódó linkek
· Adatok: Oktatási segédanyagok
· Írta: centa


A legolvasottabb cikk a következő kategóriában: Oktatási segédanyagok:
Magyar Irodalom Nyomtatható változat Nyomtatható változat